Schilderen

Schilderwerk
Net als stuken is ook schilderen een vak apart. Niet iedereen is in de wieg gelegd om dit, veelal secure werkje, voor zijn of haar rekening te nemen. Daarnaast is kennis van materialen en gereedschappen onontbeerlijk om te komen tot het gewenste resultaat. Trailworks mag bogen op een ruime ervaring met kwast en roller.

voor restauratie na restauratie